Select Page

วันที 23 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยเสียดจะเอิง ได้จัดฝึกอบรมเครือข่ายชุมชนต้นน้ำให้แก่ราษฎรในพื้นที่รับผิดชอบ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยเสียดจะเอิง ได้จัดฝึกอบรมเครือข่ายชุมชนต้นน้ำให้แก่ราษฎรในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยฯ จำนวน 50 คน โดยได้ใช้วิทยากรจาก หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสำราญ2.ศูนย์สาธิตและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 3...

วันที 23 กุมภาพันธ์ 2564 สถานีควบคุมไฟป่าเขาพระวิหาร ร่วมพิธีเปิดและจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่าและวิธีการทำแนวกันไฟกิจกรรมวันรณรงค์ไห้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2564 จัดโดยสำนักสำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ ณ สำนักสงฆ์หนองม่วง ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

นายณัฐวุฒิ จินารัตน์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าเขาพระวิหารผู้รายงาน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 สถานีควบคุมไฟป่าดงบังอี่-ถ้ำผาน้ำทิพย์ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านเป้า และในเขตเทศบาลตำบลหนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

นายสิทธิศักดิ์ สิทธิ หน.สถานีฯรายงาน

วันที 23 กุมภาพันธ์ 2564 สถานีควบคุมไฟป่าห้วยศาลา ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า

1..ร่วมพิธีเปิดและจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่าและวิธีการทำแนวกันไฟกิจกรรมวันรณรงค์ไห้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2564 จัดโดยสำนักงานสำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ ณ สำนักสงฆ์หนองม่วง ต.หนองครก อ.เมือง...

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก ช่วยเหลือหมาจิ้งจอกติดบ่วงจำนวน 2 ตัว

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ขสป.พนมดงรัก ได้รับแจ้งจากนายสวัส ลุนผง พนักงานพิทักษ์ป่า ส.3 ประจำอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ว่า ชุดลาดตระเวนประจำจุดสกัดตามาเรีย อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ได้ออกลาดตระเวนในพื้นที่ป่ารอยต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก...

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ โดยโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองคัดเลือก การจัดตั้งกลุ่มอาชีพด้านป่าไม้ และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 18 ก.พ. 2564 เวลา 13:15 -15.30 น. ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ โดยโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองคัดเลือก การจัดตั้งกลุ่มอาชีพด้านป่าไม้ และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ...