Select Page

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนด้านสัตว์ป่าได้รับเเจ้งจากคุณมานัส กิ่งแก้ว แจ้งว่ามีเหยี่ยวแดงบาดเจ็บ จำนวน 1 ตัว พลัดหลงเข้ามาบริเวณบ้านเลขที่เลขที่ 69 หมู่ 12 ตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้ออกไปดำเนินการตรวจสอบสอบและช่วยเหลือตามที่ได้รับแจ้งแล้ว ผลการตรวจสอบพบเป็นชนิดเหยี่ยวแดง ไม่ทราบเพศตัวยังไม่เต็มวัยดี มีอาการสภาพค่อนข้างอ่อนแรง เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองจำพวกนกในจำดับที่ 915 พร้อมจัดทำบันทึกส่งมอบ-รับมอบ และบันทึกไปลงประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษไว้เป็นหลักฐาน นำเหยี่ยวแดงมาดูแลไว้ที่ศูนย์ฯ เพื่อให้สัตวแพทย์ดูแลรักษาและกักกันโรค ก่อนส่งมอบให้สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ดูแลไว้ตามระเบียบต่อไป และจะได้รวบรวมรายงานการช่วยเหลือของศูนย์ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อโปรดทราบต่อไป พร้อมนี้ได้รายงานให้ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าทราบ

นายธีระ​ยุท​ธ​ วงศ์​ไพ​เสริ​ฐ ผู้อำ​นว​ยการ​ส่วน​อนุรักษ์​สัตว์ป่า
รายงาน​