Select Page

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00น. คณะเจ้าหน้าที่ร่วมสนธิกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่ทำไม้โดยละเอียดอีกครั้ง โดยได้รับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ จากสำนักการบิน ทส. ส่งกำลังเข้าพื้นที่ ซึ่งคณะเจ้าหน้าที่ที่ร่วมสนธิกำลังครั้งนี้ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
1. จนท.ขสป.ยอดโดม
2. จนท.อช.ภูจองนายอย
3. เจ้าหน้าที่ สปป.2
4. พนง.สอบสวน สภ.น้ำยืน
5. หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิด(TMAC)
6. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23
ทั้งนี้ การกระทำผิดที่เกิดในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม เขตฯ จะได้จัดทำบันทึกตรวจยึดส่งพนักงานสอบสวน ท้องที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

นายโอภาส สุขศรี ผู้ช่วยหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม
รายงาน