Select Page

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 น.ส.เสาวคนธ์ กระแสโสม พร้อมด้วย จนท.ขสป.ห้วยทับทัน-ห้วยสำราญปฏิบัติงานติดตามตรวจสอบผลงาน และตรวจสอบการใช้ประโยชน์ตามโครงการพุทธอุทยานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ ได้แก่ ที่พักสงฆ์เขาแหลม(ธ) ที่พักสงฆ์เขาแหลม(ม) และที่พักสงฆ์เทพไชยมงคล
ทั้งนี้ ได้ชี้แจงข้อตกลงโครงการฯ ให้แก่พระสงฆ์ได้ทราบแนวทางการเข้าร่วมโครงการ

นางสาวเสาวคนธ์ กระแสโสม นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
รายงาน