Select Page

วันที่​ 21​ มกราคม​ 2564​ นายธัญญา เนติธรรมกุล​ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ​ สัตว์ป่า​ และพันธุ์พืช​ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่บริเวณจุดสกัดผามะนาว​ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วย​สำราญ​ โดยได้มอบนโยบายดังนี้
1.​ เนื่องจากพื้นที่ปฏิบัติงานติดแนวชายแดน ให้สำรวจวิทยุสื่อสาร​อาวุธยุทโธปกรณ์และชุดเกราะอ่อนสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ว่าเพียงพอหรือไม่​ ถ้าไม่พอให้ทำเรื่องขอรับการสนับสนุนจากกรม​ อส.
2.​ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เน้นความปลอดภัยเป็นหลัก หากเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่​แม้เพียงรายเดียว ถือว่าภารกิจนั้นล้มเหลว​ เพราะชีวิต
ของคนหนึ่งคนมีเพียงชีวิตเดียว​ ไม่สามารถสร้างใหม่ได้ แต่ต้นไม้ที่ถูกตัดหนึ่งต้นสามารถปลูกทดแทนได้
ในการนี้​ ท่านอธิบดี​ได้กราบสักการะบูชารูปหล่อเหมือนองค์หลวงปู่ทวด​ (วัดช้างไห้)​ ที่ประดิษฐานบริเวณจุดชมวิวผามะนาว​ ปลูกต้นมะนาว​ผี และถ่ายภาพร่วมกับเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นที่ระลึก รวมทั้งได้มอบเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วย

รายงาน : ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร