Select Page

วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 16.00 น. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ตรวจเยี่ยมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) และบำรุงดูแลรักษาต้นรวงผึ้งที่ได้ปลูกเป็นที่ระลึก เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ด้วยการรดน้ำ พรวนดิน และกำจัดวัชพืช โดยมีนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าศูนย์ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ กิจกรรมดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รายงาน : ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร