Select Page

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีการเผาศาลาการเปรียญ และขับไล่พระภิกษุ สำนักสงฆ์ภูหงอนไก่

นายธีระยุทธ วงศ์ไพเสริฐ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ประธานกรรมการ,นางวาสนา ไหมพรหม กรรมการ,ร.อ.ธีรพล สุขแสง กรรมการและเลขานุการ โดยคณะกรรมการฯ ได้เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว และลงพื้นที่สำรวจบริเวณที่พักสงฆ์ภูหงอนไก่ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ขสป.พนมดงรัก ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งคณะกรรมการได้สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องในกรณีดังกล่าวและจะได้รวบรวมข้อมูลเพื่อรายงาน ผู้บริหาร เพื่อโปรดทราบในลำดับต่อไป

นายธีระยุทธ วงศ์ไพเสริฐ
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ผู้รายงาน