Select Page

สบอ.9 (อุบลราชธานี) จัดพิธีและเข้ารับพระราชทานพระกำลังแผ่นดิน

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) นำโดยนายสุเทพ เกตุเวชสุริยา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 พร้อมด้วยนายประทีป เล็กรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ นายณัฐวุฒิ เฟื่องขจร หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร นางสาวศุทรา สุนันทกรณ์ หัวหน้าโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อย จังหวัดอุบลราชธานี นายชาญณรงค์ อู๊ดเจริญ หัวหน้าโครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าต้นเหนืออ่างเก็บน้ำห้วยแคน-ห้วยไร่-ห้วยขาหน้า
จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีและเข้ารับพระราชทานพระกำลังแผ่นดิน เป็นพระมหากรุณาธิคุณสูงสุด ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและสิริมงคลแก่ผู้สนองงานเพื่อชาติบ้านเมือง

ทั้งนี้ กิจกรรมดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ภาพ : ศูนย์สารสนเทและการสื่อสาร

ankara escort çankaya escort ankara escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort escort bayan ankara ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort