Select Page

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 สถานีควบคุมไฟป่าเขาพระวิหาร ร่วมจัดนิทรรศการและพิธีการเปิดโครงการกิจกรรม”ศรีสะเกษฟ้าใส ร่วมใจลดภัยสิ่งแวดล้อม”

สถานีควบคุมไฟป่าเขาพระวิหาร ร่วมจัดนิทรรศการและพิธีการเปิดโครงการกิจกรรม”ศรีสะเกษฟ้าใส ร่วมใจลดภัยสิ่งแวดล้อม”เพื่อรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกและใชัโพมบรรจุอาหาร ลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5)ลดการเผา ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ณ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

นายณัฐวุฒิ จินารัตน์
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าเขาพระวิหาร รายงาน

ankara escort çankaya escort ankara escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort escort bayan ankara ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort