Select Page

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ยอดโดม เข้าร่วมการประชุมพบปะเพื่อประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน

เวลา 10.00 น. นายโอภาส สุขศรี พร้อม จนท.ขสป.ยอดโดม เข้าร่วมการประชุมพบปะเพื่อประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีจนท.ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายปกครอง หน่วยงานราชการในพื้นที่ อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาเข้าร่วมประชุม ณ บริเวณจุดสกัดช่องอานม้า อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนหมู่บ้านคู่ขนานทั้งไทยและกัมพูชา และปรึกษาหารือการดำเนินกิจกรรมปลูกป่าอาเซียน

เวลา 13.30 น. นายโอภาส สุขศรี พร้อมจนท.ขสป.ยอดโดม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินสถานการณ์ความมั่นคงชายแดนและตรวจสภาพพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมีนายพงศ์รัตน์​  ภิรมย์รัตน์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนายสิทธินันท์​ มานิตกุล​ รองเลขาธิการสภาความมั่นคง​แห่งชาติ​(สมช)​ พร้อมคณะ รับฟังการบรรยายข้อมูลและสถานการณ์ด้านความมั่นคงบริเวณพื้นที่จุดผ่อนปรมชั่วคราวช่องอานม้า เพื่อประกอบการพิจารณาการเปิดชายแดน และการยกระดับจุดผ่อนปรน

นายโอภาส สุขศรี
รักษาการในตำแหน่งหน.ขสป.ยอดโดม
รายงาน

ankara escort çankaya escort ankara escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort escort bayan ankara ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort