Select Page

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า พิธีเปิดการประชุมการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

1.นายธีระยุทธ วงศ์ไพเสริฐ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9 ในการเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เกี่ยวกับการเพิกถอนพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน (บางส่วน) เนื้อที่ 840 ไร่ เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง อ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร ณ ศูนย์ปฏิบัติการฯ ห้วยตาเปอะฯ และหน่วยพิทักษ์ป่าแก่งนาง ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2.คณะกรรมการตามคำสั่งสบอ.9 ที่148/2565 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2565 โดยมีนายธีระยุทธ วงศ์ไพเสริฐ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เป็นประธานคณะกรรมการฯ นายคมกฤษ สามเพชรเจริญ หัวหน้าขสป.ภูสีฐานเป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการอีก4 นายตามคำสั่งดังกล่าว ได้ร่วมกันตรวจสอบความเหมาะสม ในการขออนุญาตเข้าพื้นที่ในการดำเนินโครงการ/แผนงานป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและโครงการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร ของเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูสีฐาน เพื่อประกอบการรายงานขออนุญาตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายธีระยุทธ วงศ์ไพเสริฐ
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ผู้รายงาน

ankara escort çankaya escort ankara escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort escort bayan ankara ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort