Select Page

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดย นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจ ทส. , นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรม อส., นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผอ.สบอ.9 (อุบลฯ) และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาการแก้ไขปัญหาที่ดิน กรณีข้อพิพาทแปลงที่ทำกินของนายฤทธิ์ จันทร์สุข ม.4 บ้านตามุย ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาแล้วลงโทษ จำคุก 3 ปี โทษจำรอลงอาญา ปรับ 300,000 บาท และให้ชดใช้ค่าเสียหายอีก จำนวน 80,000 บาท โดยการรับฟังในครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะแกนนำ P-move นำโดย
1 ประยงค์ ดอกลำไย
2 นายสุริยันต์ ทองหนูเอียด และคณะ
พร้อมด้วยราษฎร ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ เข้าร่วมประชุมประมาณ 70 คน

โดยการประชุมหารือสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้
1 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจ ทส. ได้อธิบายถึงกระบวนการการสำรวจถือครอง ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎร พร้อมชี้แจงว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีเจตนาที่จะรังแกราษฎรแต่อย่างใด หากเพียงแต่ทำและดำเนินการบนพื้นฐานของกฎหมาย ทั้งนี้ ราษฎร จะต้องทำความเข้าใจและรับรู้ถึงกฎหมายปัจจุบัน ไม่ใช่เพียงกล่าวถึงแต่เรื่องราวในอดีตอีกทั้งแก้ไขปัญหา ในครั้งนี้เป็นไปด้วยความราบรื่น และราษฎร และ P- move พอใจ
2 ในกรณีของนายฤทธิ์ จันทร์สุข นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผอ.สบอ.9 (อุบลฯ) ได้ชี้แจงเหตุผลของการดำเนินคดี และเหตุที่นายฤทธิ์ จันทร์สุข ไม่ได้รับสิทธิ์ทำกินในแปลงดังกล่าว ซึ่งการชี้แจง เจรจาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ทั้งนี้ ได้หาข้อยุติร่วมกันโดยกรม อส. กระทรวง ทส ว่าพอใจในคำตัดสินของศาล ชั้นต้น จะไม่มีการยื่นอุธรณ์แต่อย่างใด สวนที่ดินแปลงดังกล่าว จะนำไปปลูกป่าในโอกาสสำคัญ ต่อไป และยุติข้อพิพาทไว้เพียงเท่านี้

      3 นายประยงค์ ดอกลำไย ผู้แทน P-move ได้มีข้อข้องใจถึง ม. 65 กรณีที่ราษฎรมีวิถีชีวิตในการทำมาหากินในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง โดยเขตอุทยานแห่งชาติครอบคลุมไปถึงกลางแม่น้ำ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตราษฎร
    นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรม อส. ได้ชี้แจงถึงข้อข้องใจดังกล่าวว่า ม. 65 จะมีรายชื่อชนิดสัตว์น้ำหรือสัตว์อื่น หรือชนิดพรรณไม้ ที่ราษฎรสามารถใช้ประโยชน์ได้ เพื่อดำรงชีพตามวิถีชีวิตดังเดิม แต่ทั้งนี้ ในกรณีจับสัตว์น้ำ ต้องห้ามมิให้มีการใช้ระเบิด ใช้ยาเบื่อ หรือใช้การช็อคไฟฟ้า หากพบการดำเนินการเช่นนั้น จะมีการดำเนินการตามกฎหมายทันที 
    นอกจากนั้น การที่เส้นพระราชกฤษฎีกาขีดครอบคลุมถึงกลางน้ำลึก หมายถึงการบ่งบอกอาณาเขตของประเทศไทย ไม่มีการรุกล้ำจากประเทศเพื่อนบ้าน

4 สำหรับราษฎรที่ไม่มีที่ทำกินให้แจ้งชื่อ-สุกล ที่อยู่ กับอุทยานแห่งชาติ หรือ ทสจ. จังหวัด เพื่อนำส่งรายชื่อเข้าสู่กระบวนการ คทช. ในการจัดหาที่ทำกินต่อไป

นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร
ผอ.สบอ.9 อุบลราชธานี
รายงาน