Select Page
31 กรกฎาคม ของทุกปี “วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก”

31 กรกฎาคม ของทุกปี “วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก”

ขอให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทุกนายให้พบเจอ แต่สิ่งที่ดีให้ได้รับพรจากป่า ถึงสวรรค์ผลของการกระทำที่ดีที่ช่วยปกป้องป่า และสัตว์ป่าให้ได้รับผลดี ผ่านปัญหาอุปสรรค ทำงานอย่างมีความสุขครอบครัวมีความสุขสุขอย่างพอเพียงขอให้ บุญรักษาทุกคนทุกทุกนาย ครับขอมอบบทเพลง“ คน พิทักษ์ป่า...
วันนี้ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 เข้าร่วมประชุม VDO Conference เตรียมความพร้อมการเปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติและพื้นที่อื่นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

วันนี้ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 เข้าร่วมประชุม VDO Conference เตรียมความพร้อมการเปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติและพื้นที่อื่นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

วันนี้ (22 มิถุนายน 2563) เวลา 08.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติและพื้นที่อื่นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช...
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้จัดโครงการ “ปล่อยสัตว์คืนวนา เพื่อป่าที่สมบูรณ์” ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้จัดโครงการ “ปล่อยสัตว์คืนวนา เพื่อป่าที่สมบูรณ์” ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้จัดโครงการ “ปล่อยสัตว์คืนวนา เพื่อป่าที่สมบูรณ์” โดยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมกับ เทศบาลตำบลดงนัก อำเภอภูสิงห์...
เมื่อวันที่​ 15-18​ พ.ค.63​ นาย​ชัยวัฒน์​ ลิ้ม​ลิขิต​อักษร​ ผอ.​ สบอ.9​ ออกตรวจเยี่ยม​ ติดตามการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานภาคสนามในสังกัด​

เมื่อวันที่​ 15-18​ พ.ค.63​ นาย​ชัยวัฒน์​ ลิ้ม​ลิขิต​อักษร​ ผอ.​ สบอ.9​ ออกตรวจเยี่ยม​ ติดตามการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานภาคสนามในสังกัด​

เมื่อวันที่​ 15-18​ พ.ค.63​ นาย​ชัยวัฒน์​ ลิ้ม​ลิขิต​อักษร​ ผอ.​ สบอ.9​ ออกตรวจเยี่ยม​ ติดตามการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานภาคสนามในสังกัด​ ดังนี้ 1.​ ขสป.ภูสีฐาน 2.​ สถานีควบคุมไฟป่าห้วยบางทราย 3​ สถานีควบคุมไฟป่าภูสีฐาน 4.​ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน...
วันที่ 15 มีนาคม 2563 คณะติดตามประเมินผลที่ 6 ฝ่ายติดตามและประเมินผล ศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ดำเนินการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 15 มีนาคม 2563 คณะติดตามประเมินผลที่ 6 ฝ่ายติดตามและประเมินผล ศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ดำเนินการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 15 มีนาคม 2563 คณะติดตามประเมินผลที่ 6 ฝ่ายติดตามและประเมินผล ศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ นำโดยนายปราโมทย์ ราตรี นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่หัวหน้าคณะติดตามฯ ดำเนินการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ...
วันที่ 14 มีนาคม 2563 คณะติดตามประเมินผลที่ 6 ฝ่ายติดตามและประเมินผล ศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ดำเนินการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

วันที่ 14 มีนาคม 2563 คณะติดตามประเมินผลที่ 6 ฝ่ายติดตามและประเมินผล ศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ดำเนินการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

วันที่ 14 มีนาคม 2563 คณะติดตามประเมินผลที่ 6 ฝ่ายติดตามและประเมินผล ศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ นำโดยนายปราโมทย์ ราตรี นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่หัวหน้าคณะติดตามฯ ดำเนินการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ...