Select Page

วันที่ 28-30 สิงหาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ออกตรวจตามแผนการจัดการการอนุรักษ์ พื้นที่เขตผ่อนปรนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

วันที่ 28-30 สิงหาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ออกตรวจตามแผนการจัดการการอนุรักษ์ พื้นที่เขตผ่อนปรนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป้าหมายเพื่อไปวางผังสิ่งก่อสร้างโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินกู้ ของ ขสป. ทั้ง 6...

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงาน

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดจากแต่ละส่วน กลุ่ม ศูนย์ ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์...

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น. นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...

วันที่ 11 สิงหาคม 63 กิจกรรมปลูกป่าอาเซียนแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่ อช.เขาพระวิหาร

วันที่ 11 สิงหาคม 63 นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผอ.สบอ.9 (อุบลฯ) ได้จัดโครงการจัดงานปลูกป่าอาเซียนแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ณ บริเวณป่าหนองใหญ่ พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จ.ศรีสะเกษ โดยพื้นที่บริเวณชายแดนดังกล่าว มีหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 กองกำลังสุรนารี ร่วมดูแลด้วย...
31 กรกฎาคม ของทุกปี “วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก”

31 กรกฎาคม ของทุกปี “วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก”

ขอให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ทุกนายให้พบเจอ แต่สิ่งที่ดีให้ได้รับพรจากป่า ถึงสวรรค์ผลของการกระทำที่ดีที่ช่วยปกป้องป่า และสัตว์ป่าให้ได้รับผลดี ผ่านปัญหาอุปสรรค ทำงานอย่างมีความสุขครอบครัวมีความสุขสุขอย่างพอเพียงขอให้ บุญรักษาทุกคนทุกทุกนาย ครับขอมอบบทเพลง“ คน พิทักษ์ป่า...
วันนี้ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 เข้าร่วมประชุม VDO Conference เตรียมความพร้อมการเปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติและพื้นที่อื่นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

วันนี้ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 เข้าร่วมประชุม VDO Conference เตรียมความพร้อมการเปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติและพื้นที่อื่นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

วันนี้ (22 มิถุนายน 2563) เวลา 08.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติและพื้นที่อื่นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช...