Select Page

วันที่ 13 มิ.ย. 63 เครือข่าย อส.อส. โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม สังกัดส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ชุมชนบ้านด่านมน ม.4 ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

วันที่ 13 มิ.ย. 63 เครือข่าย อส.อส.โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม สังกัดส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ชุมชนบ้านด่านมน ม.4 ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร หมู่บ้านเป้าหมายในงบประมาณประจำปี...

วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เครือข่าย อส.อส. โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม สังกัดส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ร่วมกับหมู่บ้านเหล่านางาม ม.12 ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เครือข่าย อส.อส. โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม สังกัดส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ร่วมกับหมู่บ้านเหล่านางาม ม.12 ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร ขยายพันธุ์หญ้าไม้กวาด...
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้จัดโครงการ “ปล่อยสัตว์คืนวนา เพื่อป่าที่สมบูรณ์” ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้จัดโครงการ “ปล่อยสัตว์คืนวนา เพื่อป่าที่สมบูรณ์” ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้จัดโครงการ “ปล่อยสัตว์คืนวนา เพื่อป่าที่สมบูรณ์” โดยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมกับ เทศบาลตำบลดงนัก อำเภอภูสิงห์...
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะเจ้าหน้าที่ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า สบอ.9 (อุบลราชธานี) ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๑ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะเจ้าหน้าที่ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า สบอ.9 (อุบลราชธานี) ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๑ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะเจ้าหน้าที่ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า สบอ.9 (อุบลราชธานี) ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๑ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓...
เมื่อวันที่​ 15-18​ พ.ค.63​ นาย​ชัยวัฒน์​ ลิ้ม​ลิขิต​อักษร​ ผอ.​ สบอ.9​ ออกตรวจเยี่ยม​ ติดตามการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานภาคสนามในสังกัด​

เมื่อวันที่​ 15-18​ พ.ค.63​ นาย​ชัยวัฒน์​ ลิ้ม​ลิขิต​อักษร​ ผอ.​ สบอ.9​ ออกตรวจเยี่ยม​ ติดตามการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานภาคสนามในสังกัด​

เมื่อวันที่​ 15-18​ พ.ค.63​ นาย​ชัยวัฒน์​ ลิ้ม​ลิขิต​อักษร​ ผอ.​ สบอ.9​ ออกตรวจเยี่ยม​ ติดตามการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานภาคสนามในสังกัด​ ดังนี้ 1.​ ขสป.ภูสีฐาน 2.​ สถานีควบคุมไฟป่าห้วยบางทราย 3​ สถานีควบคุมไฟป่าภูสีฐาน 4.​ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน...
วันที่ 15 มีนาคม 2563 คณะติดตามประเมินผลที่ 6 ฝ่ายติดตามและประเมินผล ศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ดำเนินการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 15 มีนาคม 2563 คณะติดตามประเมินผลที่ 6 ฝ่ายติดตามและประเมินผล ศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ดำเนินการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 15 มีนาคม 2563 คณะติดตามประเมินผลที่ 6 ฝ่ายติดตามและประเมินผล ศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ นำโดยนายปราโมทย์ ราตรี นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่หัวหน้าคณะติดตามฯ ดำเนินการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ...