Select Page

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เป็นประธานในพิธีเปิดยุทธการ SMART Patrol ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ 2564 และพิธีบวงสรวงฤกษ์ประดิษฐานองค์พระหลวงปู่ทวด (วัดช้างไห้) ณ ฐานพิทักษ์ป่าผามะนาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ จ.สุรินทร์ โดยมีนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักบริหาร-พื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) พร้อมหน่วยงานราชการในท้องที่ และประชาชน รวมจำนวนกว่า 300 คน

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) มีแนวเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศกัมพูชา ประกอบกับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโลน่า 2019 ที่ทำให้ชนชั้นแรงงานตกงานจำนวนมาก ต้องกลับถิ่นฐานบ้านเกิด และหันกลับมาใช้ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าเหมือนเมื่อ 30 ปี ก่อน
ทำให้ในช่วงเดือนที่ผ่านมาl สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) มีรายงานจาก ชุด smart patro สามารถจับกุมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับป่าไม้ อย่างต่อเนื่อง อาทิ
– พบการลักลอบแผ้วถาง เผาไม้ ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ป่าหนองใหญ่ ขสป.อช.เขาพระวิหาร
– จับกุมชาวกัมพูชาลักลอบทำไม้ประดู่ ขยายผลจับต่อเนื่อง 3 คดี ในวันเดียว ในพื้นที่ ขสป.ห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ
– จับกุมชาวไทยลักลอบเข้ามาล่าสัตว์ แต่สามารถจับกุมได้ก่อนกระทำความผิด ในพื้นที่ ขสป.บุณฑริกยอดมน
– จับกุมชาวไทยลักลอบล่าหมูป่า ตาย 3 ตัว ในพื้นที่ ขสป.ห้วยศาลา
– ปะทะกับชาวกัมพูชาลักลอบขึ้นมาทำไม้ประดู่ บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ขสป.ห้วยศาลา
– พบสัตว์ป่า ติดบ่วง เจ้าหน้าที่ช่วยไว้ได้ ในพื้นที่ ขสป.พนมดงรัก
เป็นต้น

ซึ่งจากผลการรายงานข้างต้น พบว่า ชาวกัมพูชา ลักลอบเข้ามาทำไม้ และล่าสัตว์ พบการปะทะกับกองกำลังติดอาวุธ พบการรุกล้ำเข้าแผ้วถางป่า 
    จากเหตุการณ์ต่อเนื่อง อาจจะต้องมีการนำเรียน หารือ ผู้บริหารชั้นผู้ใหญ่ ในการเจรจากับกองกำลังทหารฝ่ายกัมพูชา ที่ชัดเจน ถึงแนวเขตที่ยังไม่ได้มีการปักปัน ว่าฝ่ายทหารกัมพูชา ควรกำชับ ควบคุมดูแล ไม่ให้ประชาชนของตนเข้ามาบุกรุก ลักลอบทำไม้ และล่าสัตว์ป่า ตามแนวชายแดนโดยเด็ดขาด 

    เพราะป่าอนุรักษ์ตามแนวชายแดน เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำที่สำคัญ ดังเช่น จังหวัดสุรินทร์เอง มีพื้นที่ต้นน้ำเพียง 20,000 กว่าไร่ ของพื้นที่จังหวัด ซึ่งผามะนาว บริเวนพิธีเปิดยุทธการฯ ก็เป็นพื้นที่ต้นน้ำรวมอยู่ในสองหมื่นกว่าไรด้วยเช่นกัน ดังนั้น เพื่อรักษาระบบนิเวศให้คงความอุดมสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่จึงต้องมีการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ Smart patrol ที่เข้มข้นขึ้น และนำข้อมูลมาวางแผน วิเคราะห์ เพื่อการจัดการพื้นที่ต่อไป 

    ถึงแม้จะทราบกันดีว่าตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เต็มไปด้วยกับระเบิด และกองกำลังติดอาวุธ ตามที่ได้รับรายงานว่า มีเจ้าหน้าที่ทหาร ป่าไม้ และชาวบ้าน ได้ร้บบาดเจ็บจากกับระเบิดตามแนวชายแดน ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากลำบากและเสี่ยงต่อชีวิต แต่ถึงอย่างไรก้ตาม เจ้าหน้าที่ทุกนายก้ยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เพื่อรักษาซึ่งทรัพยากรกรป่าไม้และสัตว์ป่า 

   ดังนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจถึงเป้าหมายการเดิน ลาดตระเวนที่ตรงกัน และเป็นการสร้างแรงผลักดัน สร้างขวัญและกำลังใจ
   จึงได้จัดโครงการ เปิดยุทธการ Smart Patrol การลาดตระเวนเชิงคุณภาพ 2564 ณ ผามะนาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ ขึ้น 
   ประกอบกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีแผนที่จะพัฒนาพื้นที่บริเวณผามะนาว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัดสุรินทร์ ด้วยบริเวณนี้ มีสภาพภูมิประเทศที่สวยงาม และมีประสิทธิภาพที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามได้ คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบ 

นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยังได้กล่าวต่ออีกว่า “เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกนายคือ กลไกลที่สำคัญ และเป็นแรงกำลังที่สำคัญที่จะปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ยิ่งกว่าผู้บริหารอย่างผมเสียอีก ด้วยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกนายต้องเสี่ยงต่อภยันตราย และชีวิต” ซึ่งกรมฯ ก็ทราบดี จึงคำนึงถึงสวัสดิการของเจ้าหน้าที่เสมอมา โดยมีกองทุนช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่าทุกนายในกรณีได้รับบาด หรือล้มป่วย ไม่ว่าจะมากหรือน้อย เป็นต้น
นอกจากนี้ ในงานดังกล่าว ยังมีพิธีบวงสรวงฤกษ์ประดิษฐานองค์พระหลวงปู่ทวด (วัดช้างไห้) เพื่อเป็นที่สักการะบูชาแก่เจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยว โดยประดิษฐานไว้ ณ จุดชมวิวผามะนาว