Select Page

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) นำโดยนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดหนองป่าพง ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ในการนี้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้นำกล้าไม้ที่ได้รับการสนับสนุนจากส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ โครงการพระราชดำริ และหน่วยจัดการต้นน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ อาทิเช่น สัก พะยูง มะค่าแต้ มะดัน มะแซว ไผ่ซางนวล ประดู่ ตะเคียนทอง และผักเม็ก ความสูงประมาณ 40-50 เซนติเมตร รวม 2,100 กล้า แจกจ่ายให้ประชาชนทั่วไปที่มาร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ได้นำกลับไปปลูกด้วย

ข้อมูลและภาพจาก
นางสาวศุทรา สุนันทกรญ์ ผู้จัดการฝ่ายสนามโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม

นางนพมาศ แก้วพรมชัย หัวหน้าศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร
รายงาน