Select Page
พิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน 2563

#ถ่ายทอดสด พิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เมื่อ วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2020

#ถ่ายทอดสด พิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563