Select Page

พนักงานพิทักษ์ป่า ขุดลอกแหล่งน้ำ และติดตามสัตว์ป่า ณ.ทุ่งกบาลกะไบ พบร่องรอยสัตว์ออกมาหากินในบริเวณแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร (เทียม) จำนวนมาก อาทิ กวาง ละอง-ละมั่ง เก้ง เนื้อทราย ชะมด อีเห็น หมูป่า หมูหริ่ง ไก่ป่า นกเขา กระแต หมาใน เป็นต้น

นายบัญชา ประเสริฐศรี
หน.ขสป.พนมดงรัก รายงาน