Select Page

วันที่ 28-30 สิงหาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ออกตรวจตามแผนการจัดการการอนุรักษ์ พื้นที่เขตผ่อนปรนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป้าหมายเพื่อไปวางผังสิ่งก่อสร้างโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินกู้ ของ ขสป. ทั้ง 6 จังหวัด ในสังกัด

  1. หน่วยพิทักษ์ป่าจันทร์แดง ขสป.ยอดโดม จังหวัดอุบลราชธานี มีราษฎรที่ได้ครอบครองที่ดินติดกับ พื้นที่การจัดการเพื่อการท่องเที่ยว จึงได้ขอเจรจา ขอคืนพื้นที่ (บริเวณที่ติดลำห้วย ซึ่งเจรจาเป็นไปด้วยดี ราษฎรรายดังกล่าว คืนพื้นที่ ให้กับทางราชการเพื่อทำประโยชน์ ในเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ เศษ ถือว่าการเจรจาครั้งนี้ ได้ประโยชน์อย่างมาก เเละได้พื้นที่กับมาเป็นของแผ่นดินอีกครั้ง

2. ขสป.พนมดงรัก ร่วมตรวจสอบแนะนำการจัดทำผังบริเวณที่จะก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และศึกษาธรรมชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก ณ.ทุ่งกบาลกะไบ และติดตามผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้างเหมาผู้ช่วยเหลือพนักงานพิทักษ์ป่าในการขุดลอกแหล่งน้ำ

  1. “ผามะนาว”ของ ขสป ห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ จ สุรินทร์ ต้องลงพื้นที่วางผังสิ่งก่อสร้าง บริเวณผามะนาว ขสป.ห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ ซึ่งเป็นหน้าผายาวตลอดแนว.มีต้นไม้ให้ร่มเงา ซึ่งขณะวางผังสิ่งก่อสร้างนี้ ตนรู้สึกสบายใจ อบอุ่น และผ่อนคลาย ไม่ลุ่มร้อนรวมถึง สถานที่เเห่งนี้ ร่มเย็น บรรยากาศดีมาก พร้อมทั้ง วิว/ภูมิประเทศ สวยงามมาก ตลอดเวลาที่เดินตรวจสภาพพื้นที่ ตนได้ยืนอยู่ บนหินก้อนหนึ่งริมหน้าผา แว็บหนึ่งแว็บเดียว ไม่รู้ว่าอะไรดลบันดาล มองลงไปข้างล่างหินอีกก้อน แวบแรกที่เห็นหินเห็นหลวงปู่ทวด นั่งกรรมฐานและมีพระสงฆ์อีกสองรูป ยืนประกอบทั้งด้านซ้ายและขวา
  • ด้านซ้ายเป็นพระสงฆ์ยืนหันหน้าเข้าหาหลวงปู่ทวด ในชุดผ้าเหลืองเดินบิณฑบาต
  • ด้านขวาเป็นพระสงฆ์ที่อยู่ในเงามืดหันหน้าออกเหมือนจะออกไปธุดงค์

นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร
ผอ สบอ 9 อุบลราชธานี