Select Page

วันที่ 24-26 สค 63 เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ชุด Smart Patrol สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ อส.อำเภอภูสิงห์ เจ้าหน้าที่ ตชด.224 โดยเริ่มต้นเส้นทางลาดตระเวน ที่หน่วยพิทักษ์ป่าทะนำเจ็น -พลาญลวดสลิง -หุบอะเมซอน- พลาญชมดาว -พลาญมันแกว -พลาญพังคี -พลาญปลากั้ง -พลาญจาก

ภาระกิจสิ้นสุดเจ้าหน้าที่ทุกคนปลอดภัย เหตุการณ์ทั่วไปเป็นปกติ

นายสาธิต พันธุมาศ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา
ผู้รายงาน