เลือกหน้า

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้จัดโครงการ “ปล่อยสัตว์คืนวนา เพื่อป่าที่สมบูรณ์” โดยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมกับ เทศบาลตำบลดงนัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว เพื่อปล่อยสัตว์ป่าคุ้มครอง จำนวน 4 ชนิด ได้แก่
1 กวางป่า 8 ตัว
2 เนื้อทราย 8 ตัว
3 นกยูง 8 ตัว
4 ไก่ป่า 250 ตัว
รวม. 274 ตัว
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในการเปิดงายครั้งนี้ และมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนกว่า 500 คน

การดำดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร
ผอ สบอ.9