เลือกหน้า

วันที่ 24 กุมพาพันธ์ 2563 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) จัดกิจกรรมโครงการ “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ภท.1 (ห้วยสิงห์) อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธี ซึ่งมีหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
– ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
– อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ อุทยานแห่งชาติภูผายล และอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
– เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน
– เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์
– หน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9
– หน่วยงานกรมป่าไม้
– สปป.2 (ตอ.น.)
– โรงเรียนรอบ อช.ภูผาเทิบ จำนวน 8 โรงเรียน นักเรียนจำนวน 250 คน
– สถานีอนามัยนาสีนวน
– อปท.ในพื้นที่และเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 11 เครือข่ายฯ
ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ เช่น ปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฯ จัดนิทรรศการให้ความรู้ในภาพรวมของ สบอ.9 ประกวดวาดภาพระบายสี เล่นเกมส์ตอบปัญหาชิงรางวัล แข่งขันการโต้วาที การแสดงบนเวที และการตั้งโต๊ะให้สัมภาษณ์สดสื่อมวลชนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารในเรื่องสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารฃ