เลือกหน้า

วันที่ 10 มกราคม 2563 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ดำเนินงานพิธีเปิดโครงการจัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “อนุรักษ์สัตว์ป่า รักษาสมดุลโลก” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ซึ่งจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2563 โดยมี นายฉลาด ชาญฤทธิเสน นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ผู้แทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมภายในงานทั้ง 3 วัน ประกอบไปด้วยนิทรรศการจัดแสดง Mini Zoo และสัตว์สตัฟฟ์ บริเวณประตูทางออกชั้น 1 ใกล้จุดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเค็ม นิทรรศการให้ความรู้ด้านต่างๆ ชั้น 3 บริเวณลานว่าง หน้าร้านอาหาร Shabushi กิจกรรมการแสดงดนตรีสื่อความหมายธรรมชาติจากเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า การเดินรณรงค์ด้านการอนุรักษ์ การประกวดวาดภาพระบายสี การประกวดคำขวัญ ซึ่งในวันแรก ได้รับความสนใจจากทั้งบุคคลทั่วไป และหน่วยงานราชการ สถานศึกษาต่างๆ อย่างล้นหลาม