เลือกหน้า

นายธัญนรินทร์ ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช เข้าร่วมกิจกรรมงาน “วื่งเข้าป่าดงฟ้าห่วน” จัดโดยสโมสรโรตารีมูลริเวอร์อุบลราชธานี มีผู้ร่วมงานมากกว่า 1,200 คน พร้อมรับมอบเงินสนับสนุน
เพื่อมอบให้กับ “มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า” กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 30,000 บาท