เลือกหน้า

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30 น. นายสมเกียรติ พุ่มจันทร์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษและคณะ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันบิดาแห่งฝนหลวง โดยมี นายสฤ ษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี โดยมีการกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่9 ณ หอประชุมไพรยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี