เลือกหน้า

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ร่วมกับศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร
ส่งกำลังเจ้าหน้าที่ รวมจำนวน 22 นาย เพื่อร่วมปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม (ฟื้นฟูหลังน้ำลด)โดยดำเนินการแจกถุงยังชีพจำนวน 3 แห่ง
1.โรงเรียนบ้านสว่าง ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลฯ จำนวน 133 ถุง
2.โรงเรียนเดื่อสะพานโดม ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จำนวน 72 ถุง
3.โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ จำนวน 132 ถุง รวมทั้งสิ้น 334 ถุง