เลือกหน้า

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. นายธเนศ อัครชิโนเรศ ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ประธานการประชุมคณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดิน ระดับพื้นที่ ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร โดยมี ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีษะเกษ ปลัดอำเภอ ผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 ผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 23 ผู้แทนกองกำกับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 224 ผู้แทนสถานีตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลภูผาหมอก กำนันตำบลภูผาหมอก ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนบ้านหนองว้า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร เข้าร่วมในการประชุม