Select Page

วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เครือข่าย อส.อส. โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม สังกัดส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ร่วมกับหมู่บ้านเหล่านางาม ม.12 ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เครือข่าย อส.อส. โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม สังกัดส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ร่วมกับหมู่บ้านเหล่านางาม ม.12 ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร ขยายพันธุ์หญ้าไม้กวาด...
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะเจ้าหน้าที่ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า สบอ.9 (อุบลราชธานี) ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๑ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะเจ้าหน้าที่ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า สบอ.9 (อุบลราชธานี) ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๑ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะเจ้าหน้าที่ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า สบอ.9 (อุบลราชธานี) ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๑ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓...
วันที่ 24 กุมพาพันธ์ 2563 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) จัดกิจกรรมโครงการ “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ภท.1 (ห้วยสิงห์) อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 24 กุมพาพันธ์ 2563 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) จัดกิจกรรมโครงการ “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ภท.1 (ห้วยสิงห์) อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 24 กุมพาพันธ์ 2563 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) จัดกิจกรรมโครงการ “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ภท.1 (ห้วยสิงห์) อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร...
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) ร่วมจัดงานและจัดนิทรรศการเนื่องในงาน เกษตรอีสานใต้ ประจำปี​ 2563​ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) ร่วมจัดงานและจัดนิทรรศการเนื่องในงาน เกษตรอีสานใต้ ประจำปี​ 2563​ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) ร่วมจัดงานและจัดนิทรรศการเนื่องในงาน เกษตรอีสานใต้ ประจำปี​ 2563​ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่​ 7-16​ กุมภาพันธ์​ 2563​ โดยภายในนิทรรศการมีการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่​ 9​...
โครงการระดมทุนผ่านมูลนิธิเทใจดอทคอมเพื่อ Smart Patrol ส่งมอบอุปกรณ์ สำหรับการลาดตระเวน ครั้งที่ 3 วันที่ 29 มกราคม 2563 นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์การลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart patrol) จากโครงการระดมทุนผ่านมูลนิธิเทใจดอทคอมเพื่อ Smart Patrol เทคโนโลยีปกป้องป่าและสัตว์ป่า

โครงการระดมทุนผ่านมูลนิธิเทใจดอทคอมเพื่อ Smart Patrol ส่งมอบอุปกรณ์ สำหรับการลาดตระเวน ครั้งที่ 3 วันที่ 29 มกราคม 2563 นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์การลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart patrol) จากโครงการระดมทุนผ่านมูลนิธิเทใจดอทคอมเพื่อ Smart Patrol เทคโนโลยีปกป้องป่าและสัตว์ป่า

โครงการระดมทุนผ่านมูลนิธิเทใจดอทคอมเพื่อ Smart Patrol ส่งมอบอุปกรณ์ สำหรับการลาดตระเวน ครั้งที่ 3 วันที่ 29 มกราคม 2563 นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์การลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart patrol)...
คณะทำงานคัดเลือกโครงการหมู่บ้าน สสอ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563

คณะทำงานคัดเลือกโครงการหมู่บ้าน สสอ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563

คณะทำงานคัดเลือกโครงการหมู่บ้าน สสอ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี 1. นายอำนาจ ขำทวีพรหม นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 2. นายประมวล รัตนวัน นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 3. นส.สุธิดา บุตรภักดิ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น...