Select Page

วันที่​ 23​ ตุลาคม​ 2563​ ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสทเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​ 23​ ตุลาคม​ 2563​ ณ​ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์​ รัชกาลที่​ 5​

วันที่​ 23​ ตุลาคม​ 2563​ เวลา​ 07.30 น.​ นายวิบูลย์​ คำสัมฤทธิ์​ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ​ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า​ พร้อมด้วยนายอรุณ​ สีทา​ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ​ ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์​ และนางนพมาศ​ แก้วพรมชัย​ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ​...

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เตรียมการรับเสด็จฯ

วันที่ 22 ต.ค. 2563 นายประทีป เล็กรุ่งเรืองกิจ ผอ.ส่วนประการโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ส่งมอบกล้าไม้ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ตามที่ได้รับการประสานงานจากสนง.ทสจ.อุบลฯ เพื่อสนับสนุนกล้าไม้ไว้ทรงปลูก ณ...

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ดำเนินการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน ดำเนินการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบุณฑริก และเจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมโรตติดต่อนำโดยแมลงที่10.1.1(คลีนิลมาลาเรียพลาญชัย) โดยได้ทำการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ ดังนี้-การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด...

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาสาสมัครพิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.)

ขสป.ภูสีฐาน พร้อมด้วยด้วย นายดิเรก โคตรพัฒน์ ส่วนประสานงานความร่วมมือฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาสาสมัครพิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) ณ ร.ร. หนองห้างฉวีวิทย์ มีนักเรียน 3 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน นายคมกฤต สามเพชรเจริญ...

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2563

เวลา 13.30 น. จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเชิญชวนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...