เลือกหน้า
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. นายธเนศ อัครชิโนเรศ ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ประธานการประชุมคณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดิน ระดับพื้นที่ ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. นายธเนศ อัครชิโนเรศ ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ประธานการประชุมคณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดิน ระดับพื้นที่ ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. นายธเนศ อัครชิโนเรศ ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ประธานการประชุมคณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดิน ระดับพื้นที่ ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร โดยมี...

ทุกชีวิตล้วนสำคัญ ขอบคุณที่ไม่ทิ้งให้น้องๆอยู่อย่างเดียวดาย วันที่ 13​ กันยายน 2562​ เวลา​ 09.00 น.​เจ้าหน้าที่ 44 นาย นำเรือกรมฯชายฝั่ง ออกช่วยเหลือสัตว์เลี้ยง ที่ติดตามหลังคาบ้านเรือนที่ประสบอุทกภัย ในท้องที่ จ.อุบลราชธานี

ทุกชีวิตล้วนสำคัญ ขอบคุณที่ไม่ทิ้งให้น้องๆอยู่อย่างเดียวดาย วันที่ 13​ กันยายน 2562​ เวลา​ 09.00 น.​เจ้าหน้าที่ 44 นาย นำเรือกรมฯชายฝั่ง ออกช่วยเหลือสัตว์เลี้ยง ที่ติดตามหลังคาบ้านเรือนที่ประสบอุทกภัย ในท้องที่ จ.อุบลราชธานี         วันที่ 13​ กันยายน 2562...

รายงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่สังกัด​ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ระหว่างวันที่ 6-11 ก.ย. 62 โดยหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้ระดมกำลังช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

รายงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่สังกัด​ สบอ.9ระหว่างวันที่ 6-11 ก.ย. 62 โดยหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้ระดมกำลังช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ดังนี้1. ผอ.สบอ9 ประชุมร่วมกับผอ.ส่วนทุกส่วน หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม และหัวหน้าศูนย์...
วันที่ 12 กันยายน 2562 นายจิระพน ทองเพิ่ม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัวร่วมกันบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค พระราชทาน เพื่อผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

วันที่ 12 กันยายน 2562 นายจิระพน ทองเพิ่ม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัวร่วมกันบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค พระราชทาน เพื่อผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

วันที่ 12 กันยายน 2562 นายจิระพน ทองเพิ่ม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว พร้อมด้วย จนท.หน่วยฯภูหมู จนท.ฝ่ายจัดการท่องเที่ยวฯ จนท.ฝ่ายอำนวยการฯ จนท.ฝ่ายอนุรักษ์ ฯ อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว .กลุ่มเพื่อนอุ่นไอรัก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร ร่วมกับ...

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายมงกุฎ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ นายสมโภชน์ เที่ยงจิตต์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ สบอ.9 พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม โดยน้ำดื่ม...

วันที่ 9 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่เขตฯ ช่วยขนชุดธารน้ำใจช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 58 ชุด ที่อำเภอสิรินธร

วันที่ 9 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่เขตฯ ช่วยขนชุดธารน้ำใจช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 58 ชุด ที่อำเภอสิรินธร ส่งที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ต.โนนก่อ อ.บุณฑริก...