Select Page

มหัศจรรย์ กุ้งเดินขบวน 2563 อุบลราชธานี

กุ้งเดินขบวน ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่หนึ่งปีมีครั้งเดียว ชมกุ้งนับหมื่น ๆ ตัว เดินขบวนอวดโฉมในช่วงค่ำคืน ณ บริเวณน้ำตกแก่งลำดวน ภายในศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ตลอดเดือนกันยายน ผู้รายงาน : นางวาสนา...

วันที่ 1 กันยายน 2563 ขสป.พนมดงรัก ขุดลอกแหล่งน้ำ และติดตามสัตว์ป่า

พนักงานพิทักษ์ป่า ขุดลอกแหล่งน้ำ และติดตามสัตว์ป่า ณ.ทุ่งกบาลกะไบ พบร่องรอยสัตว์ออกมาหากินในบริเวณแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร (เทียม) จำนวนมาก อาทิ กวาง ละอง-ละมั่ง เก้ง เนื้อทราย ชะมด อีเห็น หมูป่า หมูหริ่ง ไก่ป่า นกเขา กระแต หมาใน เป็นต้น นายบัญชา ประเสริฐศรีหน.ขสป.พนมดงรัก...

วันที่ 28-30 สิงหาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ออกตรวจตามแผนการจัดการการอนุรักษ์ พื้นที่เขตผ่อนปรนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

วันที่ 28-30 สิงหาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ออกตรวจตามแผนการจัดการการอนุรักษ์ พื้นที่เขตผ่อนปรนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป้าหมายเพื่อไปวางผังสิ่งก่อสร้างโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินกู้ ของ ขสป. ทั้ง 6...

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงาน

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดจากแต่ละส่วน กลุ่ม ศูนย์ ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์...

ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2563 ออกปฏิบัติงานลาดตระเวน

วันที่ 24-26 สค 63 เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ชุด Smart Patrol สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ อส.อำเภอภูสิงห์ เจ้าหน้าที่ ตชด.224 โดยเริ่มต้นเส้นทางลาดตระเวน ที่หน่วยพิทักษ์ป่าทะนำเจ็น -พลาญลวดสลิง -หุบอะเมซอน- พลาญชมดาว -พลาญมันแกว -พลาญพังคี -พลาญปลากั้ง...

วันที่ 24 สิวหาคม 2563 ขสป.ห้วยศาลา ทำการลาดตระเวน

ขสป .ห้วยศาลา ได้สนธิกำลัง เพื่อทำการพิสูจน์ทราบและทำการป้องกันและปราบปราม ตามอำนาจหน้าที่ โดยขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ดังนี้1. จนท กองร้อย อส.อำเภอภูสิงห์ ที่ 19 จำนวน 10 นาย2. จนท กองร้อย ตชด ที่ 224 จำนวน 7 นาย3.จนท ขสป.ห้วยศาลา จำนวน 24...