Select Page

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์ จ.ศรีสะเกษ

วันพุธที่ 25 พ.ย 63 เวลา 09.00 – 16.30 น. ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สบอ.9 ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์ จ.ศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร...

วันที 25 พฤศจิกายน 2563 สถานีควบคุมไฟป่าเขาพระวิหาร ให้ความรู้เกี่ยวกับไฟป่าและการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ดับไฟป่า

วันที 25 พฤศจิกายน 2563 สถานีควบคุมไฟป่าเขาพระวิหาร ให้ความรู้เกี่ยวกับไฟป่าและการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ดับไฟป่า แก่เจ้าหน้าที่ทหาร พัน. ร. 12 (ร.8 พัน.3) และเจ้าหน้าที่ทหารพรานในพื้นที่ ณ ฐานปฎิบัติการเสาธงชัย บ.เสาธงชัย ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายณัฐวุฒิ...

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน จัดประชุมลาดตะเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROl)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน จัดประชุมลาดตะเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROl) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 และ ฝึกทบทวนการใช้แผนที่ จีพีเอส มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน นายคมกฤต สามเพชรเจริญ...

พบเสือลายเมฆครั้งแรก ป่าเทือกเขาพนมดงรัก ทุ่งกบาลกะไบ ขสป.พนมดงรัก

M2E1L0-0R350B300 วันที่ 25 พ.ย. 63 เจ้าหน้าที่ ชุดลาดตระเวนสำรวจและติดตามความหลากหลายทางสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ขสป.พนมดงรัก ได้ดำเนินการเก็บกล้องดักถ่าย Camera Tap ซึ่งติดตั้งดักถ่าย ห้วงระหว่างวันที่ 1-24 พฤศจิกายน 2563 พบสัตว์ป่าที่สำคัญปรากฎในกล้องดักถ่าย อาทิ...

ผลักดันและเฝ้าระวังช้างป่ากลับคืนสู่ป่าอนุรักษ์ ขสป.บุณฑริก-ยอดมน

หน่วยพิทักษ์ป่าช่องตาอู ร่วมกับชุดเคลื่อนที่เร็วติดตามช้างป่าออกนอกพื้นที่ ออกผลักดันช้างป่า เพศผู้ จำนวน 1 ตัว อายุประมาณ 39-40 ปี ท้องที่บ้านป่าเตี้ย ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลฯ บริเวณพิกัดพบช้าง 0552967E 1635919N รายละเอียดความเสียหายบ้านนางสายสุณี คำอดุล 321 ม.3...