เลือกหน้า
วันที่​ 28​ มิถุนายน​ 2563​ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่​ 9​ (อุบลราชธานี)​ แ​ ได้ร่วมทดสอบระบบเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดแหล่งท่องเที่ยว​ (Test​ Run) รวมทั้งได้ติดตาม ทดสอบ และแนะนำการใช้แอพพลิเคชัน  QueQ และการใช้งานเว็บไซต์ไทยชนะในพื้นที่อนุรักษ์ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่​ 9​  (อุบลราชธานี)​ ท้องที่จังหวัดสุรินทร์​ ณ​ วนอุทยานพนมสวาย และ ท้องที่จังหวัดมุกดาหาร ณ​ อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ​

วันที่​ 28​ มิถุนายน​ 2563​ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่​ 9​ (อุบลราชธานี)​ แ​ ได้ร่วมทดสอบระบบเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดแหล่งท่องเที่ยว​ (Test​ Run) รวมทั้งได้ติดตาม ทดสอบ และแนะนำการใช้แอพพลิเคชัน QueQ และการใช้งานเว็บไซต์ไทยชนะในพื้นที่อนุรักษ์ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่​ 9​ (อุบลราชธานี)​ ท้องที่จังหวัดสุรินทร์​ ณ​ วนอุทยานพนมสวาย และ ท้องที่จังหวัดมุกดาหาร ณ​ อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ​

วันที่​ 28​ มิถุนายน​ 2563​ ​ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่​ 9​ (อุบลราชธานี)​ และศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ​ (อุบลราชธานี)​ ได้ปฏิบัติภารกิจ​ ดังนี้ 1.​ นายณฐพร​ ศรีพรหม​ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ​ ได้ร่วมทดสอบระบบเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดแหล่งท่องเที่ยว​ (Test​...
วันที่​ 27​ มิถุนายน​ 2563​ สำนักบริหารที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ร่วมกับนายสมโภชน์​ เที่ยงจิตต์​ ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ​ ได้ร่วมทดสอบระบบเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดแหล่งท่องเที่ยว​ รวมทั้งได้ติดตาม ทดสอบ และแนะนำการใช้แอพพลิเคชัน queq

วันที่​ 27​ มิถุนายน​ 2563​ สำนักบริหารที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ร่วมกับนายสมโภชน์​ เที่ยงจิตต์​ ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ​ ได้ร่วมทดสอบระบบเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดแหล่งท่องเที่ยว​ รวมทั้งได้ติดตาม ทดสอบ และแนะนำการใช้แอพพลิเคชัน queq

วันที่​ 27​ มิถุนายน​ 2563​ สำนักบริหารที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ร่วมกับนายสมโภชน์​ เที่ยงจิตต์​ ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ​ ได้ร่วมทดสอบระบบเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดแหล่งท่องเที่ยว​ รวมทั้งได้ติดตาม ทดสอบ และแนะนำการใช้แอพพลิเคชัน queq...
วันที่​ 26​ มิถุนายน​ 2563​ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ทดสอบระบบเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดแหล่งท่องเที่ยว​รวมทั้งได้ติดตาม ทดสอบ และแนะนำการใช้แอพพลิเคชัน queq และการใช้งานเว็บไซต์ไทยชนะในพื้นที่อนุรักษ์ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่​ 9​ (อุบลราชธานี)

วันที่​ 26​ มิถุนายน​ 2563​ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ทดสอบระบบเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดแหล่งท่องเที่ยว​รวมทั้งได้ติดตาม ทดสอบ และแนะนำการใช้แอพพลิเคชัน queq และการใช้งานเว็บไซต์ไทยชนะในพื้นที่อนุรักษ์ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่​ 9​ (อุบลราชธานี)

วันที่​ 26​ มิถุนายน​ 2563​ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ทดสอบระบบเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดแหล่งท่องเที่ยว​รวมทั้งได้ติดตาม ทดสอบ และแนะนำการใช้แอพพลิเคชัน queq และการใช้งานเว็บไซต์ไทยชนะในพื้นที่อนุรักษ์ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่​ 9​...
วันนี้ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 เข้าร่วมประชุม VDO Conference เตรียมความพร้อมการเปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติและพื้นที่อื่นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

วันนี้ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 เข้าร่วมประชุม VDO Conference เตรียมความพร้อมการเปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติและพื้นที่อื่นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

วันนี้ (22 มิถุนายน 2563) เวลา 08.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติและพื้นที่อื่นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช...

วันที่ 13 มิ.ย. 63 เครือข่าย อส.อส. โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม สังกัดส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ชุมชนบ้านด่านมน ม.4 ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

วันที่ 13 มิ.ย. 63 เครือข่าย อส.อส.โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม สังกัดส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ชุมชนบ้านด่านมน ม.4 ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร หมู่บ้านเป้าหมายในงบประมาณประจำปี...

วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เครือข่าย อส.อส. โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม สังกัดส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ร่วมกับหมู่บ้านเหล่านางาม ม.12 ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เครือข่าย อส.อส. โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม สังกัดส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ร่วมกับหมู่บ้านเหล่านางาม ม.12 ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร ขยายพันธุ์หญ้าไม้กวาด...